Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρονικό όριο για τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας είναι μία (1) ώρα από την είσοδό σας στην πλατφόρμα!

Μεταφόρτωση συνημμένων δικαιολογητικών:

  • Επιτρεπόμενα αρχεία: pdf, jpeg, jpg, png
  • Το μέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι μικρότερο των 5MB ανα αρχείο
  • Ονομασία αρχείου: το όνομα του αρχείου δίνεται από το σύστημα κατά την μεταφόρτωση ασχέτως αρχικής ονομασίας.
  • Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι ολόκληρο σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο και όχι κάθε σελίδα χωριστά.

Με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης θα λάβετε στο e-mail επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (σε αρχείο pdf σκαναρισμένες και οι δύο όψεις σε μία σελίδα)
  • Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης έκπτωσης (εάν υπάρχει)

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΔιΒιΜ για διευκρινίσεις και βοήθεια στην διαδικασία υποβολής. 


 

Ενημέρωση για τη συλλογή και προστασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα απλά και ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δηλώσατε για την υποβολή της αίτησής σας στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ) με σκοπό τον έλεγχο της αίτησης, της φοίτησης, καθώς και για την τήρηση μητρώου εκπαιδευομένων.

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση (ε) και για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού Κανονισμού 2016/679. Τα πιο πάνω δεδομένα σας θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφόσον η αίτησή σας γίνει δεκτή, καθ' όλο το χρονικό διάστημα φοίτησής σας σε αυτό και, ακολούθως, για τις ανάγκες αρχειοθέτησης του Πανεπιστημίου Κρήτης για ακόμα 10 έτη με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και ασφαλείας. Σε περίπτωση που η αίτησή σας δεν γίνει δεκτή, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και  φορητότητας, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού  Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΔΙΒΙΜ στο email: kedivim@uoc.gr. Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου  Κρήτης στο email: kedivim@uoc.gr.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr.