Σκοπός 

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση αποφοίτων Μαθηματικών και άλλων Σχολών Θετικών Επιστημών,  σε τεχνολογίες αιχμής με υψηλή ζήτηση από την αγορά εργασίας. Η Μηχανική Μάθηση ως επιστημονικό πεδίο αποτελεί κοινό τόπο των Μαθηματικών και της Επιστήμης Υπολογιστών και συνιστά γνώση πολύ υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, σχεδόν σε κάθε κλάδο παραγωγής. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να θεμελιώσει παραγωγική ικανότητα, αποκτώντας έτσι ένα ισχυρό εφόδιο για την επαγγελματική του ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα,  οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τα βασικά εργαλεία της περιοχής: Γλώσσα Προγραμματισμού Python, Βιβλιοθήκες Επιστημονικών Υπολογισμών όπως η Numpy, Βιβλιοθήκες Ανάλυσης Δεδομένων όπως η Pandas, Πλατφόρμες Μηχανικής Μάθησης όπως το scikit-learn και το Tensorflow. Η διδακτική προσέγγιση θα ξεκινήσει με την εφαρμογή αλγορίθμων (hands-on approach) και στη συνέχεια θα υπάρξει εμβάθυνση στην κατανόηση των μαθηματικών πίσω από τις τεχνικές και τους αλγορίθμους.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, κομβικό ρόλο θα παίξει η εκπόνηση εργασίας με την οποία θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάρτισης.

Κόστος συμμετοχής

750 ευρώ

Έκπτωση 20% σε:
  • ΑμεΑ.
  • γονείς ανήλικων τέκνων ΑμεΑ.
  • ανέργους.
  • μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.
  • γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15000 ευρώ.
  • άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 10000 ευρώ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ