Σκοπός του προγράμματος 

 Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιστημονική υποστήριξη της ομάδας στόχου (εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κτλ) σε θέματα ανάπτυξης της ψυχικής ανθεκτικότητας, της διαχείρισης των συναισθημάτων και της επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των σύγχρονων θεωριών και μοντέλων αναφορικά με την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας και την εφαρμογή της προκειμένου να υπάρξει προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Ειδικότερα σε ότι αφορά στη συμβουλευτική θα πραγματοποιηθούν ενότητες με έμφαση :

• στην κατανόηση προβλημάτων πολυπολιτισμικότητας, ,

• εφηβείας, νεανικής ζωής

• ανακάλυψης ταυτότητας και

• επαγγελματικού προσανατολισμού

• κι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα υποστηριχθούν με διδασκαλία, εποπτικό και διδακτικό υλικό, με ενεργητική συμμετοχή, εμπλοκή των ΤΠΕ στη διδασκαλία, project, ομαδοσυνεργατική μάθηση, ανακαλυπτική μάθηση, αλληλοδιδακτική κι ομάδες εργασίας ανάλογα με το διδακτικό αντικείμενο.

 

Κόστος φοίτησης **
Το κόστος συμμετοχής είναι 300 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Προβλέπεται εκπτωτική πολιτική 15% για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνους, τρίτεκνους, ανέργους, ΑΜΕΑ κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ