Σκοπός του προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των αποφοίτων Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και συναφών αντικειμένων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν έναν ζωτικής σημασίας τομέα για κάθε επιχείρηση και οργανισμό και βρίσκεται πάντοτε σε υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν γνώσεις οι οποίες αναμένεται να τους δώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα στον επαγγελματική τους πορεία.  

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στους κανόνες  προμήθειας, διακίνησης και αποθήκευσης σε χώρους παραγωγής και διανομής βιομηχανικών προϊόντων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών ή σημείων πώλησης προϊόντων, στο μάνατζμεντ του εφοδιαστικού περιβάλλοντος, στη διοίκηση μεταφορικής λειτουργίας, στη σωστή επικοινωνία με το λογιστήριο και τα υπόλοιπα τμήματα μιας επιχείρησης, τη διαχείριση αποθεμάτων, την οργάνωση και διοίκηση μεταφορών και αποθηκών, στο εμπορικό δίκαιο, στο marketing και τις πωλήσεις υπηρεσιών Logistics, στα πληροφοριακά συστήματα Logistics, στις εμπορολογιστικές εφαρμογές, στην ταχεία και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πελατών.

 Κόστος συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής

300 €

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις)

Άπαξ