Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους/ όλες /όλα που είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών σε διάφορα γνωστικά πεδία, ερευνήτριες/ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτήτριες/φοιτητές, καλλιτέχνες και εικαστικούς, καθώς και σε όλους όσους θέλουν να διερευνήσουν τις νέες τάσεις στο χώρο της Έρευνας μέσω της Τέχνης (Art based Research Method) .

Η ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός 

Ο σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προσφέρει στις/στους εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενους τις γνώσεις εκείνες έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν σε επαφή με το πεδίο της Έρευνας μέσω της Τέχνης στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων και θεωρήσεων του συγκεκριμένου πεδίου. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τις απαραίτητες γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες που θα συζητηθούν στην ερευνητική μεθοδολογία η οποία συνδέεται με την Τέχνη.

Κόστος συμμετοχής 

  1. Κόστος συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής

 420 ευρώ

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις)

Δύο ισόποσες δόσεις- η πρώτη στην αρχή του προγράμματος, η δεύτερη στη μέση του

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Κατηγορίες

 

Ποσοστό έκπτωσης

·         Άνεργοι

15%

·         Νέοι ηλικίας έως και 30 ετών που είναι Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

15%

·         Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής

15%

·         Απόφοιτοι του ΠΚ και της Σχολής Καλών Τεχνών

15%

·         Μεταπτυχιακοί φοιτητές

15%

·         ΑμεΑ

15%

·         Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα  κάτω από 15.000 ευρώ

15%

·         Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)

15%

·         Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

15%

·         Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ

15%

·         Αδιόριστοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

15%

·         Εργαζόμενοι Πανεπιστημίου Κρήτης και Σχολής Καλών Τεχνών

15%

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ