Το πρόγραμμα απευθύνεται :

  • Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εντάξουν το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος στο πλάνο διδασκαλίας τους.
  • Σε σπουδαστές δημιουργικής γραφής που θέλουν να επεκτείνουν τη γνώση τους πάνω σε επιμέρους στοιχεία της τεχνικής στην πεζογραφία.
  • Σε ανθρώπους που ασχολούνται με τη δημιουργική γραφή και την αφήγηση επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά (επιμελητές λογοτεχνικών κειμένων, δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, θεατρολόγοι, συγγραφείς).
  • Γενικότερα  σε όποιον/α ενδιαφέρεται για την τεχνική και την αισθητική της γραφής.

Σκοπός :

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή: εισαγωγή στους αφηγηματικούς τρόπους» είναι ένα διαδικτυακό εργαστήρι πρακτικής και θεωρητικής κατεύθυνσης που επικεντρώνεται σε κάποια  από τα πρωταρχικά στοιχεία κατασκευής του πεζού κειμένου (διήγημα - νουβέλα - μυθιστόρημα).

Ένα μυθοπλαστικό έργο συντίθεται από συγκεκριμένους αφηγηματικούς τρόπους: τη διήγηση ή την αφήγηση, την περιγραφή, τον διάλογο, το σχόλιο, τον μονόλογο, τη σκηνή και την περίληψη. Η δοσολογία τους, η πυκνότητά τους μέσα στο κείμενο, αλλά και η εσωτερική τους αρχιτεκτονική παίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση του ύφους και της δομής μιας ιστορίας καθώς και στην ανάδειξη των κεντρικών της θεμάτων.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ώστε να δουν τι κρύβεται πίσω από την κατασκευή του λογοτεχνικού κειμένου μέσα από συνδυασμό θεωρίας και πράξης και με τη συνδρομή παραδειγμάτων από τη σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Στόχος μας είναι στο πλαίσιο του εργαστηρίου να παραχθούν από τους συμμετέχοντες πρωτότυπα, αυτοτελή κείμενα με αυταξία και λογοτεχνική επάρκεια.

Γενικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι τα ακόλουθα: Ποια είναι τα συστατικά μέρη του κάθε αφηγηματικού τρόπου; Πώς και γιατί αυτά αλλάζουν μέσα στην ιστορία της λογοτεχνίας; Ποιο και γιατί υπερτερεί ανάλογα με το λογοτεχνικό ρεύμα μέσα στο οποίο εμφανίζεται (ρομαντισμός, νατουραλισμός, μοντερνισμός κτλ); Πώς εξυπηρετούν τέτοιες δομές μυθοπλασίας σύγχρονες συγγραφικές απόπειρες;

Κόστος συμμετοχής

270 ευρώ

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις)

Άπαξ ή σε 2 δόσεις

 

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Προτεινόμενες Κατηγορίες

(Επιλέξτε τις κατηγορίες που επιθυμείτε να γίνει έκπτωση και αναφέρετε στη δεξιά στήλη το ποσοστό)

Ποσοστό έκπτωσης

 

·         Άνεργοι

10%

·         Νέοι ηλικίας έως και 30 ετών που είναι Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

10%

·         Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής

10%

·         Απόφοιτοι του ΠΚ

10%

·         Μεταπτυχιακοί φοιτητές

10%

·         Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα  κάτω από 15.000 ευρώ

10%

·         Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)

15%

·         Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

10%

·         Για το διάστημα που διαρκεί η πανδημία Covid -19, σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας

10%

·         Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

10%

·         Παρακολούθηση δύο προγραμμάτων με κοινή ημερομηνία έναρξης (παράλληλη συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών). Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο στο δεύτερο κατά σειρά Πρόγραμμα, βάσει του χρόνου υποβολής των αντίστοιχων ηλεκτρονικών αιτήσεων

15%

·         Αδιόριστοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

15%

·         Εργαζόμενοι Πανεπιστημίου Κρήτης

10%

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήτε εδώ