Σκοπό του επιμορφωτικού προγράμματος αποτελεί η παιδαγωγική αξιοποίηση των Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου και της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη σχολική πράξη, με έμφαση στη Συνεργατική Δημιουργικότητα. 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε :
α. Εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την παιδαγωγική αξιοποίηση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου στο Σχολείο.
β. Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς & εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης
γ. Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης κ.ά.) ή εργάζονται ήδη σε αυτές τις θέσεις.
δ. Απόφοιτους/ες Πανεπιστημίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι/ες θέλουν να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά τις Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου στο Σχολείο.

 

Αναλυτικές Πληροφορίες ΕΔΩ