Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επαγγελματίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σκοπός :

To Primary Care Training Hub αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια που αναπτύχθηκε με σκοπό την υποστήριξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Καινοτόμες και τεκμηριωμένες ψηφιακές δραστηριότητες συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν στη βάση προγραμμάτων, που υλοποίησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αποτελούν το υλικό του προγράμματος αυτού.

Το πρόγραμμα στο οποίο προσκαλείστε εστιάζεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην επικοινωνία επαγγελματία υγείας-ασθενή και στις δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής. Προσφέρει κλινικά εργαλεία, τεχνικές, βασικές αρχές και προσεγγίσεις για την αλλαγή της συμπεριφοράς (όπως αυτή του καπνίσματος), την αποτελεσματική επικοινωνία επαγγελματία υγείας-ασθενή σε καταστάσεις αποφάσεων για την υγεία (όπως στον εμβολιασμό), καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων συμβουλευτικής για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων (όπως στην περίπτωση του νοσήματος της λιπώδους διαταραχής του ήπατος) και ευάλωτων πληθυσμών (όπως των μεταναστών και προσφύγων).

Κόστος συμμετοχής

100 ευρώ (το κόστος θα καλύψει την αποζημίωση σχετική με την επίβλεψη και διαχείριση της εκπαίδευσης)

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις)

Δυο δόσεις

 

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ