Σκοπός 

H Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) είναι η πιο γνωστή, με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και επίσης θεωρείται η πιο προτυποποιημένη σε κλινικό επίπεδο. Αποτελεί τη θεραπεία πρώτης επιλογής για πλειάδα ψυχικών και ψυχοσωματικών νοσημάτων.

Ιστορικό:

Το "Διετές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία" ξεκίνησε το 2014, με στόχο να καλύψει την ανάγκη για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στις ψυχοθεραπείες στην Κρήτη και να απαντήσει στο αίτημα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στη Κρήτη και για συστηματική εκπαίδευση στη μέθοδο της ΓΣΘ. Σκοπός του ήταν να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση των γνωσιακών - συμπεριφορικών στρατηγικών και να ασκήσει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε πραγματικά περιστατικά, ώστε να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται τις ψυχοθεραπευτικές στρατηγικές σύμφωνα με τις αρχές της ΓΣΘ.

Σήμερα:

Tο συνολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι τετραετές «Εκπαίδευση στις Γνωσιακές Συμπεριφορικές Θεραπείες» και προσφέρει μια πλήρη θεωρητική και κλινική κατάρτιση στο Γνωσιακό - Συμπεριφορικό μοντέλο, σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά κριτήρια και τις προδιαγραφές που θέτει η Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Ε.Ε.Γ.Ψ.) η οποία χορηγεί Accreditation από τη European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων αποφοίτων μας.

Το πρόγραμμα έχει επεκταθεί σε ειδικές εκπαιδεύσεις όπως την περαιτέρω εξειδίκευση των αποφοίτων μας σε συγκεκριμένους πληθυσμούς (π.χ. ΓΣΘ σε παιδιά & εφήβους) και την εκπαίδευση στην εφαρμογή μη – φαρμακευτικών παρεμβάσεων, με έμφαση στη ΓΣΘ, από Γενικούς Ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Δίδακτρα

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα δίδακτρα καλύπτουν τις μηνιαίες μετακινήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών στην Κρήτη (εισιτήρια, διαμονή κτλ.), την αμοιβή των ομιλητών και των εποπτών, την γραμματειακή, υλικοτεχνική και λοιπή υποστήριξη των μαθημάτων καθώς και το 18% παρακράτησης από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το κόστος συμμετοχής για τα 2 πρώτα έτη:

Για τη θεωρητική εκπαίδευση στα 2000€ συνολικά. Η εξόφληση του τιμήματος γίνεται σε 4 ισόποσες δόσεις των 500€ ανά εξάμηνο σε ημερομηνίες που προαναγγέλλονται. Για την κλινική εκπαίδευση με ανάληψη και ολοκλήρωση θεραπείας υπό εποπτεία των πρώτων δύο περιστατικών στα 1100 ευρώ 550 ανά περιστατικό.

Το κόστος συμμετοχής για το 3ο - 4ο έτος ανέχεται στα 3300 ευρώ συνολικά και περιλαμβάνει την κλινική άσκηση υπό εποπτεία με ανάληψη και ολοκλήρωση θεραπείας 6 περιστατικών, συμμετοχή στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα κλινικά εργαστήρια 3ου 4ου έτους, στις παρουσιάσεις περιστατικών και άρθρων και εποπτεία καταγραφής και παρουσίασης εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ