Σκοπός

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, τα ΧΑΝ (χρόνια αναπνευστικά νοσήματα)  ευθύνονται για 4 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, ένα αποτελεσματικό πλάνο διαχείρισης του νοσήματος, έχει δείξει ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας .Στα ΧΑΝ η χρήση πόρων για τη διαχείριση της ασθένειας, είναι υψηλή και μόνο ο καλός έλεγχος της νόσου μπορεί να συμβάλει στη μείωσή τους. Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, αφού οι ασθενείς δε γνωρίζουν πολλά για το νόσημα, «…η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης της ΧΑΠ, καθώς θα συμβάλει στην ενδυνάμωσή τους για να αναλάβουν τον έλεγχο της νόσου τους» .

Η ενδυνάμωση του ασθενή (patient empowerment) και η  από κοινού λήψη απόφασης (Shared Decision Making) βρίσκεται στην κορυφή του μοντέλου εστιασμένη στον ασθενή φροντίδα υγείας (patient-centred care) (PCC). «Οι κλινικοί γιατροί πρέπει να παραιτηθούν από τον πατερναλιστικό ρόλο τους και να εκπαιδευτούν ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί εκπαιδευτές, προπονητές, συνεργάτες (coaches)».

Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σημασία της καλλιέργειας των ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης όπως της Ανθεκτικότητας και της Ενσυναίσθησης, καθώς και τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων coaching επικοινωνίας, για την προσωπική τους βελτίωση και ανάπτυξη  έτσι ώστε με την στάση και συμπεριφορά τους να συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας συνεργασίας με τους ασθενείς στα χρόνια νοσήματα. Μιας κουλτούρας εστιασμένης στην ενδυνάμωση του χρόνιου πάσχοντα, που καλλιεργεί επίγνωση και υπευθυνότητα στο άτομο και στο  σύστημα υγείας.

Σε μια εποχή, έντονης κρίσης, κυρίως αξιακής, σε όλα τα επίπεδα στο χώρο της υγείας, με το ηθικό των επαγγελματιών υγείας  αλλά και την φήμη των Υπηρεσιών Δημόσιας υγείας, να μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών, όπου οι πόροι συρρικνώνονται συνεχώς, και ο χρόνος και τα κόστη είναι παράγοντες πίεσης, οι επαγγελματίες υγείας έχουν έναν  διπλό ρόλο να επιτελέσουν. Να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη να κατανοήσουν τον ασθενή, συναισθανόμενοι τις εμπειρίες του, ενώ παράλληλα χρειάζεται να διατηρήσουν το ξεχωριστό ρόλο του Θεραπευτή.

Κόστος συμμετοχής

Χωρίς κόστος.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής που διεξάγετε από την Ιωάννα Τσιλιγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ιατρικής, στο Εργαστήριο Προγραμματισμού Υγείας, του Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, και την  Αικατερίνη Μπουλούγαρη, υποψήφια διδάκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο, Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα, της Γενικής Ιατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στην Ιατρική Σχολή  του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ