Κατεβάστε το επικαιροποιημένο έγγραφο υποβολής πρότασης εδώ.  (έκδ.19/1/2023)

Υπεύθυνη Δήλωση προς υπογραφή από Επιστημονικούς Υπεύθυνους

(Να κατατίθεται μαζί με την Αίτηση υποβολής νέου προγράμματος).

Δείτε ΕΔΩ το βοηθητικό αρχείο excel για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο υλοποίησης προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ μετά τη λήξη κάθε κύκλου προγράμματος.