Κατεβάστε το επικαιροποιημένο έγγραφο υποβολής πρότασης εδώ.  (έκδ.19/1/2023)

Πρότυπο Syllabus_GR

Πρότυπο Syllabus_ENG

Δείτε ΕΔΩ το βοηθητικό αρχείο excel για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο υλοποίησης προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ μετά τη λήξη κάθε κύκλου προγράμματος.

Δείτε ΕΔΩ τον οδηγό χρήσης για τις μονάδες ECTS / ECVET.