Υποβολή και διαχείριση παρατηρήσεων υπό τη μορφή παραπόνων φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης που χαρακτηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του και τη διατήρηση άριστων σχέσεων μεταξύ των μελών του. Γνωρίζοντας ότι κατά την διάρκεια της φοίτησης είναι πιθανό να προκύψουν παρατηρήσεις υπό τη μορφή παραπόνων από τους φοιτητές/τριες, το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενθαρρύνει και προτρέπει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του να απευθυνθούν άμεσα στο πρόσωπο ή υπηρεσία που αφορούν τα σχόλιά τους, με στόχο τα όποια προβλήματα έχουν προκύψει να επιλυθούν μέσα από γόνιμο διάλογο. Παράλληλα οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να αναφέρουν επίσημα το παράπονό τους απευθείας στο θεσμικό όργανο που έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Ο υποβάλλων/ουσα το παράπονο, έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την ανωνυμία του εφόσον ο κανονισμός λειτουργίας του θεσμικού οργάνου που θα το διαχειριστεί, δεν έχει ορίσει κάτι διαφορετικό.

Για να υποβάλλετε την παρατήρηση/παράπονό σας, παρακαλείστε να επιλέξετε το θεσμικό όργανο που πιστεύετε ότι πρέπει να το διαχειριστεί, ακολουθώντας τον κατάλληλο σύνδεσμο. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση που το θεσμικό όργανο που θα επιλέξετε, δεν είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του θέματος, θα σας σταλεί η κατάλληλη ενημέρωση.

  • Πρόεδρος Τμήματος
  • Προϊστάμενος/η διοικητικής υπηρεσίας
  • Συνήγορος του Φοιτητή email: sinigoros.foititi@uoc.gr {με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αναφοράς στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου
  • Επιτροπή Ισότητας των Φύλων {με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αναφοράς στην ιστοσελίδα της ΕΙΦ eif.uoc.gr, Μενού: αντιμετώπιση διακρίσεων > Αναφορές }
  • Υπεύθυνος/η Προστασίας Δεδομένων { e-mail dpo@uoc.gr}
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, τ.κ. : 74100, Ρέθυμνο
Πανεπιστημιούπολη Βουτών , τ.κ : 70013, Ηράκλειο
Τηλεφωνικό κέντρο
0030 28310 79400
Ηλεκτρονική θυρίδα
protokol-uoc_AT_uoc.gr
Ιστότοπος
www.uoc.gr