Μεταπτυχιακές Σπουδές

 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ο ακόλουθος σύνδεσμος οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ:

  http://masters.minedu.gov.gr/

  Στη σελίδα αυτή θα βρείτε βασικές πληροφορίες για το κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Ενδέχεται κάποια Προγράμματα να μην έχουν καταχωρηθεί ακόμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Προγραμμάτων καθώς και πληρέστερες πληροφορίες για αυτά μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων.

  Τον πλήρη κατάλογο με τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το 2020-21 θα τα βρείτε εδώ.


  ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών θα πρέπει να τα αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων. Το βασικό Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές στην Ελλάδα θα το βρείτε στο Νόμο 4485/2017 (άρθρα 38-43). Για κάθε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ο αντίστοιχος Κανονισμός Σπουδών.

  Σε γενικές γραμμές:
  Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν :

  οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής
  οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
  τυχόν ειδικές περιπτώσεις μη κατόχων Δ.Μ.Σ. που προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος

  Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι τρία ημερολογιακά έτη και οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ετήσιο αναλυτικό υπόμνημα για την πρόοδο της διατριβής.

  Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

  Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για σπουδές πρώτου κύκλου (πτυχίο), δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακό δίπλωμα) και τρίτου κύκλου (διδακτορικές), σε χώρες του εξωτερικού.

  Στη σελίδα θα προστίθενται σταδιακά νέες χώρες ενώ το περιεχόμενό τους θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται.

  Ειδικά για την Ευρώπη, πολύ χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε και στον  παρακάτω σύνδεσμο:

  https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles_en

  Θυμηθείτε: πριν ταξιδέψετε σε χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, φροντίστε να εκδώσετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.

  Αν έχετε κι εσείς κάποια πληροφορία που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους συμφοιτητές σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο career-uoc@uoc.gr.

      Μεγάλη Βρετανία (https://www.britishcouncil.gr/study-uk)

      Γαλλία (https://www.ifg.gr/eksasfalise-spoudes-sti-gallia/)

      Γερμανία (https://www.daad.gr/el/spoydes-amp-amp-ereyna-sti-germania/)

      Η.Π.Α. (https://www.fulbright.gr/el/spoudes-stis-ipa)

      Ιταλία (https://iicatene.esteri.it/iic_atene/el/opportunita/studiare_in_italia/)

      Ολλανδία (https://studyinholland.gr/?lang=el)

      Σουηδία (https://studyinsweden.se/)

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Παν/μιου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την εισαγωγή φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος:...

Ενημερωτική εκδήλωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Επιχειρηματικά Οικονομικά TIME-MBE

Την Τρίτη 17 Μαΐου στις 13:00 θα γίνει παρουσίαση του Μετ/κου Προγράμματος στα Επιχειρηματικά Οικονομικά ΤΙΜΕ-ΜΒΕ (http://www.timembe.eu/). Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα Δ2Γ στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,...

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Ογκολογία: "Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία" - Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Αναλυτική προκήρυξη: https://oncologymaster.gr/index.php/featured-articles/88-prokiriksi-2022-23 Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με...