Επικοινωνία

Πρακτική Άσκηση

Γενικές Πληροφορίες: info_placement_at_uoc.gr , placement_at_edu.uoc.gr


ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έλενα Χαριτάκη
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013, Ηράκλειο
Τηλ.: +2810 393288
Email: paher_at_uoc.gr

Ιδρυματικά  Υπεύθυνος  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης : 
Δημήτριος Παπάζογλου

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών
Email: dpapa_at_materials.uoc.gr

ΡΕΘΥΜΝΟ

Άννα-Μαρία Παυλάκι
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100,Ρέθυμνο
Τηλ.: +28310 77709
Email: pavlaki_at_edu.uoc.gr

Μαρία Μάζη
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
Πανεπιστημιούπολή Γάλλου 74100,Ρέθυμνο
Τηλ.: +28310 77958
Email: maria.mazi_at_edu.uoc.gr