Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε όλες τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τις/τους απόφοιτους του Ιδρύματος.

Ο καλύτερος σύμμαχος για εσάς που αναζητάτε την εργασία που σας ταιριάζει, είναι ο ίδιος σας ο εαυτός. Όσο πιο στοχευμένα και δυναμικά, λοιπόν, διερευνήσετε και εντοπίσετε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας, τόσο πιο κοντά φτάνετε στην εργασιακή σας ολοκλήρωση.

Για το λόγο αυτό:

Εντοπίστε τα δυνατά σας σημεία με άξονα τα αντικειμενικά ποιοτικά κριτήρια που προκύπτουν από:

 • Την επαγγελματική σας εμπειρία ή την πρακτική σας άσκηση: Καταγράψτε όλα τα καθήκοντα που σας ανέθεσαν οι προηγούμενοι εργοδότες σας και μην αγνοήσετε ποτέ τα οφέλη που αποκομίσατε από την πιθανή σας πρακτική άσκηση ή τη βραχυχρόνια απασχόλησή σας σε επιχειρήσεις .

 • Το σύνολο των γνώσεων σας: Συγκεντρώστε τις γνώσεις που αποκομίσατε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας, από το σχολείο, το Πανεπιστήμιο ή κάποια άλλη εκπαίδευση. Καταγράψτε τα μαθήματα που διδαχτήκατε και τα περιεχόμενα των γνώσεων που αποκτήσατε.

 • Τις έξω-επαγγελματικές σας δραστηριότητες: Καταγράψτε τις δραστηριότητες με τις οποίες αξιοποιείτε τον ελεύθερο χρόνο σας, όπως είναι η συμμετοχή σας σε συλλόγους, κοινωνικές δραστηριότητες και αθλητικές, ή πολιτιστικές ομάδες.

Σκεφτείτε τους ρόλους που αναλαμβάνετε στο προσωπικό ή επαγγελματικό σας περιβάλλον και εντοπίστε τα κοινά χαρακτηριστικά τους.

Κρατήστε πάντα κατά νου, τις προτεραιότητες σας, τις επιθυμίες σας, τις προτιμήσεις σας, τα ενδιαφέροντά σας και τις φιλοδοξίες σας.

Η Δομή Διασύνδεσης είναι κοντά σας για να σας βοηθήσει σε όλο αυτό το ταξίδι της αναζήτησής σας..

Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες από Συμβούλους Σταδιοδρομίας που συμπεριλαμβάνουν συνεδρίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής.  

Ατομική συμβουλευτική

Οι ατομικές συναντήσεις διευκολύνουν τους συμβουλευόμενους να σχεδιάσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους και να βελτιώσουν τις δεξιότητες που ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Βασικά θέματα ατομικής συμβουλευτικής: 

 • Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή
 • Προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης και εικονικές συνεντεύξεις
 • Επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και σπουδών δια βίου μάθησης
 • Οργάνωση αναζήτησης εργασίας
 • Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων
 • Πηγές πληροφόρησης
 • Σύνταξη ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης

Μπορείτε να ζητήσετε ατομικό ραντεβού με έναν Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Π.Κ. Οι συναντήσεις ορίζονται μετά από ραντεβού το οποίο καθορίζεται τηλεφωνικά απευθείας με τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας στα παρακάτω τηλέφωνα: ΡΕΘΥΜΝΟ: 2831-07-7726 και ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2810-39-3245

Ομαδική συμβουλευτική

Κατά διαστήματα και ανάλογα με τη ζήτηση, πραγματοποιούνται:

 • Ομαδικά βιωματικά εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού διάρκειας 11 ωρών (πέντε ομαδικές δίωρες συναντήσεις και μια ατομική) που βοηθούν στη σύνθεση επαγγελματικού προφίλ και την κατάρτιση επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων σκιαγραφούμε τα προσωπικά μας χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και δεξιότητές μας, τις αξίες, τα επαγγελματικά μας ενδιαφέροντα καθώς επίσης και την προτίμησή μας στις συνθήκες εργασίας με τη χρήση εργαλείων και τεχνικών (όπως ερωτηματολόγια και αυτοπεριγραφικές ασκήσεις) που βοηθούν την επαγγελματική και προσωπική μας ανάπτυξη.

 • Ομαδικά βιωματικά εργαστήρια συμβουλευτικής διαχείρισης καριέρας διάρκειας 8 ωρών (4 ομαδικές συναντήσεις) με την παρακάτω θεματολογία: επαγγελματικός στόχος, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος  και συνοδευτικής επιστολής, είδη συνεντεύξεων και τεχνικές συνέντευξης με εργοδότη, πηγές πληροφόρησης και τρόποι αναζήτησης εργασίας. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με:

Για τις δράσεις της ΔΟΔΙΣΤΑ που αφορούν σε βιωματικά εργαστήρια, η ενημέρωση θα γίνεται μέσω του ιδρυματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ιστοσελίδας της Δομής και της σελίδας της Δομής στο facebook, όπου θα υπάρχει και η αντίστοιχη φόρμα δήλωσης συμμετοχής.