ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙOΤΗΤΩΝ Π.Μ.Σ. "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιότητων του Π.Μ.Σ. "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είχε καταληκτική ημερομηνία την 20η Ιουνίου 2023, παρατείνεται έως την 27η Ιουνίου 2023 λόγω των βουλευτικών εκλογών.

 

Επίσης, για τον ίδιο λόγο αλλάζει η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης και των συνεντεύξεων και θα διεξαχθούν το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023.

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2023/06-06/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-2023_M%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf