Εβδομάδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης | 10 έως 14 Ιουλίου 2023 | ZOOM

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με τις 5 Σχολές του Ιδρύματος, διοργανώνει 

Εβδομάδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης

από τις 10 έως 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 17:00-18:00  μέσω πλατφόρμας Zoom.

Περισσότερα:  Virtual Info Week Masters at TUC