ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΉΡΥΞΗ 20 θΕΣΕΩΝ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ" Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, Πανεπιστήμιο Κρήτης & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επαναπροκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή 20 φοιτητών/τριών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Θρησκεία και Παιδεία».

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2023/07-09/EPANAPROKYRHXH_PMS_THRHSKEIA_KAI_PAIDEIA.pdf

http://news.uoc.gr/news/2023/07-09/aitisi_pms_thiskeia_kai_Paideia_2023_2024.docx