Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στo ΠΜΣ "Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών" | Τμήμα Eπιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα, σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters).

Καταληκτική ημερομηνία για εισαγωγή το εαρινό εξάμηνο 2023-2024: η 31η/10/2023

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ.