Αιτήσεις περιόδου 2022-23 


A
ίτηση Erasmus+ μέσω  Oμίλου Πολυτεχνείου Κρήτης ( Πρακτική Άσκηση )

Η πλατφόρμα θα  κλείσει στις  13/11/2022 για  όσους φοιτητές είναι επι πτυχίω.
         Για  όλους τους υπόλοιπους θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και 30/11/2022

Οδηγίες:

Προετοιμάστε σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα παρακάτω έγγραφα: 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 1. Φωτογραφία
 2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αναλυτική Βαθμολογία (να περιέχει Μ.Ο και ECTS)
 5. (Για Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας, Ιατρική Σχολή): Βιογραφικό σημείωμα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 1. Φωτογραφία
 2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αναλυτική Βαθμολογία (να περιέχει Μ.Ο και ECTS)
 5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών
 6. (Για Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας, Ιατρική Σχολή): Βιογραφικό σημείωμα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 1. Φωτογραφία
 2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 4. Βεβαίωση Σπουδών
 5. φωτοαντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών
 6. φωτοαντίγραφο πτυχίου δεύτερου κύκλου σπουδών
 7. (Για Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας, Ιατρική Σχολή): Βιογραφικό σημείωμα

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα της αίτησης εξ ολοκλήρου.

Τα πεδία της αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα με ελληνικούς χαρακτήρες και κεφαλαία γράμματα, ενώ τα ονόματα των αρχείων πρέπει να είναι σύντομα και σε λατινικούς χαρακτήρες (έως 10 MegaBytes τύπου .pdf).

Διευκρινίσεις

 • Αν έχετε πιστοποιητικά, συστατικές ή/και βεβαιώσεις που συνοδεύουν το βιογραφικό σας, παρακαλώ ενοποιήστε τα σε ένα αρχείο με το βιογραφικό σας (one pdf)
 • Για την Ιατρική Σχολή πρέπει να δηλωθούν οι κλινικές στις οποίες επιθυμεί ο αιτούντας να ασκηθεί (στον φορέα υποδοχής).

Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, ένα αντίγραφο αυτής θα σταλθεί στη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει.
*** Χρησιμοποιείστε το ιδρυματικό σας email