Σάββατο, Ιουνίου 15, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

 

poster2

 

 

Το Πρόγραμμα Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ξεκίνησε πιλοτικά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και συνεχίζεται με μεγαλύτερη ευελιξία και προοπτική. Σύμφωνα με το ΙΚΥ, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού: «Σκοπός της δράσης είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ελκυστικό σε διεθνείς φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.».

Στο πλαίσιο του ανωτέρου προγράμματος προβλέπεται η κινητικότητα φοιτητών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου), διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus+ (Ε.Ε. + Ισλανδία + Λιχτενστάιν + Νορβηγία + FYROM + Τουρκία) και εταίρων (τρίτων χωρών, εκτός Ευρώπης), ξεκινώντας την ακαδημαϊκή συνεργασία με ΑΕΙ όλου του πλανήτη (βλ. αναρτημένο πίνακα κατανομής προϋπολογισμού).

Η κινητικότητα αφορά σπουδές και πρακτική άσκηση (από το 2018), διδασκαλία και επιμόρφωση.

  • Για την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς τις χώρες Εταίρους, θα πρέπει το ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης να υπογράψει Συμφωνία (Inter-institutional Agreement) με το Ίδρυμα στη χώρα Εταίρο. Υπογράφοντας τη Συμφωνία, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που εμπεριέχονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.
  • Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών είναι από 3 έως 12 μήνες και του προσωπικού από 5 ημέρες έως 2 μήνες αντίστοιχα.
  • Τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στη δράση «Διεθνής Κινητικότητα», θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις πιστωτικές μονάδες  που αποκτούν οι φοιτητές όσο βρίσκονται σε κάποια από τις χώρες Εταίρους ή στην Ελλάδα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε τα αρχεία που επισυνάπτονται στη θεματική ενότητα «Διεθνής Κινητικότητα» ή επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα του ΙΚΥ (βλ. https://www.iky.gr/el/diethnhs-kinhtikothta-gia-foithtes-kai-proswpiko-anwtaths-ekpaideyshs).

 

  • Oδηγίες για την υποβολή σχεδίων 2020 

 Erasmus+ International Credit Mobility Handbook for Participating Organisations 202

 

  • Oδηγίες για την υποβολή σχεδίων 2022

 Erasmus+ International Credit Mobility Handbook for Participating Organisations 2022 

 

  • Γενικές οδηγίες

Σύντομη Παρουσίαση Διεθνούς Κινητικότητας (Tεχνικές Οδηγίες)

Πρακτικός Οδηγός για τη Διεθνή Κινητικότητα_En_Version

Πρακτικός Οδηγός για τη Διεθνή Κινητικότητα_Gr_Version

Κατάλογος με τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια και πληροφορίες για την χορήγηση βίζας σε υπηκόους τρίτων χωρών

Erasmus+ Brochure International Dimension-2

Frequently Asked Questions

Χώρες Εταίροι κονδύλια και κινητικότητες

Οδηγός προετοιμασίας & υλοποίησης κινητικοτήτων εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Εντυπα και Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 2019-2022

Εντυπα και Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Διεθνούς Κινητικότητας 2020-2023

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑ107: Erasmus+ International Credit Mobility: Handbook for Higher Education Institutions

         

          Προκήρυξη Eγκεκριμένου Σχεδίου Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ 2020-2023 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Ισραήλ)           

         

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ