Τρίτη, Μαρτίου 05, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 Δράση - Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης στο εξωτερικό (εξαιρουμένων των συνεδρίων) και περιόδων επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing)/ παρατήρησης/ κατάρτισης σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό. Παρακαλούμε δείτε τη σχετική προκήρυξη, οδηγίες, κριτήρια και τα σχετικά έντυπα:

 

Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 15-02-2024, ώρα 12:00μμ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙOIKHTIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (STT) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Α΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023

 

1. Κριτήρια επιλογής

2Mobility Agreement Training

3. Ποσά Επιχορήγησης

4. Σύμβαση Επιχορήγησης

5. Οδηγίες από τον Οδηγό Erasmus+ :Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μετακίνηση για επιμόρφωση (STΤ) μπορεί να υλοποιηθεί, μόνον εφόσον ο/η υποψήφιος/α μετακινούμενος/η έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΠΚ πρέπει να ενημερώνεται (https://www.uoc.gr/intrel/epikoinwnia-menu) είτε από τις Γραμματείες των Ακαδ. Τμημάτων είτε από τους διδάσκοντες για τις επισκέψεις μελών διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία (STA) και επιμόρφωση (STT) από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες πραγματοποιούνται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης βάσει των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ (ΚΑ103).

Επικοινωνία: https://www.uoc.gr/intrel/epikoinwnia-menu    

 

Erasmus+ Κινητικότητα προσωπικού με αναπηρία

amea

 

 

Προκηρύξεις Επιμόρφωσης παλαιότερων ετών

Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων (Σχέδια 2019, 2020)

1.α Συμπληρωματική Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση (Σχέδια 2019, 2020)

 1.β Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ Επιμόρφωση προσωπικού 2020-2021

Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ Επιμόρφωση προσωπικού 2019-2020

Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ Επιμόρφωση προσωπικού 2018-2019

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ για επιμόρφωση προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ