Δευτέρα, Δεκεμβρίου 11, 2023

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Συντονιστής: Université Lumière Lyon 2, France 
Τίτλος: European Citizenships
Τόπος υλοποίησης: Lyon Γαλλίας με φυσική παρουσία για μία εβδομάδα  (11 - 16 Μαϊου 2023) και διαδικτυακή.

Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών   

Προκήρυξη Κινητικότητας Διδασκόντων 

  

Συντονιστής: Fern Universität in Hagen, Germany 
Τίτλος: Bioethics in Context X: Nature, Culture, and the Plurality of Human – Nature Relationships.
Τόπος υλοποίησης: Tutzing Γερμανίας με φυσική παρουσία για μία εβδομάδα (27 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2023) και διαδικτυακή.

Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών

Αίτηση

Προκήρυξη Κινητικότητας Διδασκόντων   

Αίτηση

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ