Τρίτη, Μαϊος 28, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Αποτελέσματα αξιολόγησης τμημάτων

ΑΚ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Αποτελέσματα αξιολόγησης τμημάτων 2024-25 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Σχέδιο 2023)

Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφικής

Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής εκπαίδευσης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Τμήμα Ψυχολογίας

Ιατρική Σχολή

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής
 

ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Τμημάτων Προκήρυξης Erasmus 2023-24, Μέσω Ομίλου Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης (Πρακτική) 

Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας  
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
  
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  /  Επικαιροποιημένο
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής εκπαίδευσης
 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Τμήμα Ψυχολογίας / Επικαιροποιημένο 
 
Ιατρική Σχολή
Τμήμα Ιατρικής

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης τμημάτων 2023-24 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Σχέδιο 2022) 
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας  /  Τμήμα Φιλολογίας (επικαιροποιημένο)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
  
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής εκπαίδευσης
 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Τμήμα Ψυχολογίας
 
Ιατρική Σχολή

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής

 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Τμημάτων Προκήρυξης Erasmus  (Πρακτική) 

 
Φιλοσοφική Σχολή
 
Σχολή Επιστημών Αγωγής
 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τμήμα Φυσικής

 

 

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ