Παρασκευή, Ιουλίου 19, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Όμιλος Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Με αφετηρία την απονομή από το ΙΚΥ του 'Πιστοποιητικού Ομίλου Κινητικότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+' μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, συστάθηκε ο Όμιλος Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης (2017) που αποτελείται  από τα τρία μεγάλα Ιδρύματα του νησιού (το Πολυτεχνείο Κρήτης , ως αιτών και συντονιστής, το Πανεπιστήμιο Κρήτης , το Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων).

Ο ανωτέρω Όμιλος δημιουργήθηκε, για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση των φοιτητών, όσον αφορά την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

 

Η συγκεκριμένη τοπική σύμπραξη επικεντρώνεται σε δράσεις που έχουν ως αποτέλεσμα:

Την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων ως προς την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης, κατάρτισης και απασχόλησης.

Τη βελτίωση της ικανότητας των συμμετεχόντων στις ξένες γλώσσες.

Τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχόντων και την εξοικείωσή τους με άλλες χώρες και πολιτισμούς, με παράλληλη δημιουργία δικτύων επαφών, ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, αίσθημα ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας.

Την αύξηση των συνεργειών και της διεθνοποίησης, ώστε να υλοποιούνται προγράμματα εντός και εκτός Ευρώπης.

Την εξασφάλιση καλύτερης αναγνώρισης των γνώσεων που αποκτώνται κατά τις περιόδους εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

 

Αναμένεται ότι:

  1. όλοι οι εταίροι του Ομίλου Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης θα αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις (στήριξη της απασχολησιμότητας των νέων πτυχιούχων, προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης των φοιτητών, μέσω εξασφάλισης μεγαλύτερης συνοχής ανάμεσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πρακτική άσκηση).
  • οι δράσεις σύμπραξης θα εφοδιάσουν τους φοιτητές με τη γνώση και τις δεξιότητες (επαγγελματικές, κοινωνικές, ατομικές) που χρειάζονται, για να πετύχουν σε επαγγέλματα υψηλών απαιτήσεων.
  • οι δράσεις αυτές θα βελτιώσουν την αναγνωρισιμότητα των εταίρων, θα προωθήσουν διεθνείς συνεργασίες και δεσμούς, παράλληλα με την αναβάθμιση των υπηρεσιών και δομών.

Επικοινωνία: https://www.tuc.gr/index.php?id=8116

Διαδικασία Συμμετοχής: https://www.tuc.gr/index.php?id=8117

English version: https://www.tuc.gr/index.php?id=8193

Παροχές του Ομίλου στους υποψήφιους μετακινούμενους για πρακτική άσκηση

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ