Τρίτη, Μαρτίου 05, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Αποτελέσματα αξιολόγησης τμημάτων

ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023-2024
 

Αποτελέσματα αξιολόγησης τμημάτων 2023-24 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Σχέδιο 2022) 
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
  
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής εκπαίδευσης
 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Τμήμα Ψυχολογίας
 
Ιατρική Σχολή
 
Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Τμήμα Φυσικής
 
 
 
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Τμημάτων Προκήρυξης Erasmus (Σπουδές) 
 
Φιλοσοφική Σχολή
 
Σχολή Επιστημών Αγωγής
 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Ιατρική Σχολή

 

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τμήμα Φυσικής

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης Τμημάτων Προκήρυξης Erasmus 2022-23 (Σπουδές) 

 Ιατρική Σχολή

Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών 

-Τμήμα Μαθηματικών & Εφ. Μαθηματικών

-Τμήμα Φυσικής

-Τμήμα ΒΙολογίας

-Τμήμα Χημείας

-Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

-Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

 

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

 Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής εκπαίδευσης

 Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021 -2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης τμημάτων 2021-22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Σχέδια 2019, 2020) 

- Σχολές Ηρακλείου

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης τμημάτων 2021-22 (Σπουδές)

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

 

Ιατρική Σχολή

Τμήμα Ιατρικής

 

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ