Δευτέρα, Ιουνίου 17, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Χρηματοδότηση για σπουδές

Η συγκεκριμένη ενότητα θα ενημερώνεται συνεχώς βάσει των οδηγιών που λαμβάνουμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+ σχετικά με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027

 

Χρηµατοδoτικοί Κανόνες Φοιτητών  -  Ακαδηµαϊκό Έτος 2023 - 2024

 

Σας ενηµερώνουµε ότι:

  1. Η κινητικότητα των φοιτητών για σπουδές (SMS) θα χρηµατοδοτείται για ένα πλήρες ακαδηµαϊκό εξάµηνο ή τρίµηνο, όπως αυτό φαίνεται στην ιστοσελίδα των Ιδρυµάτων Υποδοχής.
  2. Οι φοιτητές που έχουν µετακινηθεί στο παρελθόν µε το πρόγραµµα Erasmus έχουν χαµηλή προτεραιότητα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση.

Τα αιτήµατα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα θα εξετάζονται κατά περίπτωση, µόνο εφόσον προκύψουν διαθέσιµα κονδύλια.

 

Α) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS  ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  (εκτός Ε.Ε.) 

Νέα διεθνής διάσταση στη Δράση ΚΑ131 Erasmus+ 

  • προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε φοιτητές και προσωπικό, να έχουν μια διεθνή εμπειρία καθώς και να αποκτήσουν δεξιότητες του μέλλοντος.
  • επιτρέπει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από τις χώρες του προγράμματος να εγκαθιδρύσουν μακροχρόνιες βιώσιμες διεθνείς συνεργασίες με ιδρύματα των Χωρών Εταίρων.

 ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ  (EKTOΣ Ε.Ε.)  - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Β)  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (εντός Ε.Ε.) 

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

 

  2023-2024

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης

(€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό
κόστος διαβίωσης

Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14  (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο*) 

520

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο 
κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5  (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό) 

470

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό
κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία, Σερβία

420

                                                *Δείτε εδώ https://www.numbeo.com/cost-of-living/ για το ενδεικτικό κόστος διαβίωσης ανά πόλη.

 

 

 

Γ) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  (ΚΑ 131 Ευρώπη και εκτός Ευρώπης)  

 

Συμπληρωματική Ενίσχυση για Φοιτητές από Κοινωνικά Ευπαθείς  Ομάδες  2023-2024 (Προϋποθέσεις)    

Συμπληρωματική Ενίσχυση για Φοιτητές από Κοινωνικά Ευπαθείς  Ομάδες  2022-2023 (Προϋποθέσεις) 

Συμπληρωματική Ενίσχυση για Φοιτητές από Κοινωνικά Ευπαθείς  Ομάδες  2021-2022 (Προϋποθέσεις) 

 

 

Επιχορήγηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

 

Η επιχορήγηση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών αυτών και του προσωπικού στο εξωτερικό.

Η επιχορήγηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.οδηγίες

ΦΕΚ Ν 4452-17 υγειονομική περίθαλψη φοιτητή  και αναπηρίες

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 2020-2021 (ΑΜΕΑ) 

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ