Τρίτη, Μαϊος 28, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Συνεργασίες Ιατρικής Σχολής

Αξιολόγηση Χρήστη: 3 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
           
University - Application Mode (studies/traineeship) Department Country ISCED code Recommended language skills     Mobility     Website
                     
        Language of instruction 1 Language of instruction 2 Level Number of Students and total months Level Staff (STT) / teaching (STA)  
              Out      
MEDIZINISCHE UNIVERSITAET GRAZ, A GRAZ23 (studies & traineeship) Faculty of Medicine Austria 0912 Medicine German   B1 2(12m) 1st,2nd  

http://www.medunigraz.at/12649

 

MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN, A WIEN64 (studies) Faculty of Medicine Austria 0912 Medicine German German B1 2(4m) 1st,2nd, 3rd STA

http://www.meduniwien.ac.at/international

 

UNIVERSITY OF GHENT, B GENT01 (studies) Faculty of Medicine Belgium 0912 Medicine Flemish English B2 2(3) 1st  

www.UGent.be/coursecatalogue

 

KU LEUVEN, B LEUVEN01 

Faculty of Medicine 

(ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Belgium 0912 Medicine Flemish English B2 1(6) 1st, 2nd   KU Leuven
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, B BRUXEL04 (studies) Faculty of Medicine Belgium 0912 Medicine French NA B1 1(4m) 1st,2nd  

http://www.ulb.ac.be/index.html

 

CHARLES UNIVERSITY OF PRAGUE, CZ PRAHA07 (traineeship) Faculty of Medicine Czech Republic 0912 Medicine English NA B2 4(4m) 1st  

http://www.cuni.cz

 

UNIVERSITY OF COPENHAGEN, DK KOBENHA01, (studies) ΜΌΝΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 5ου ΕΤΟΥΣ Faculty of Medicine Denmark 0912 Medicine English Danish B2 2(3) 1st STT

https://healthsciences.ku.dk/education/student-mobility/exchange-students/

 

 AARHUS UNIVERSITY , DK ARHUS01 (studies)

 Faculty of Medicine

ΚΛΙΝΙΚΗ-ΜΑΘΗΜΑ ΜΌΝΟ

 Denmark  0912 Medicine  English  Danish  C2  1  1st, 2nd    http://health.au.dk/en/education/
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, F LYON01 (traineeship & studies) Faculty of Medicine France 0912 Medicine French English B2 2(9) 1st  

http://www.univ-lyon1.fr

 

UNIVERSITE DE RENNES, F RENNES01 (studies) Faculty of Medicine France 0912 Medicine French French B1 1(10) 1st STA http://www.medecine.univ-rennes1.fr/themes/RelationsInternationales/VenirEtudierARennes/
AIX - MARSEILLE UNIVERSITY (F MARSEIL84) Forensic Medicine France 0912 Medicine French   B2 2(4) 2nd, 3rd STA https://www.univ-amu.fr/en
CHARITE UNIVERSITAET BERLIN, D BERLIN01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B2 2(6m) 1st  

http://www.charite.de/en/studies/international/erasmus/incoming_students/

 

BONN UNIVERSITAET, A BONN01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B1 1(10) 1st  

http://uni-bonn.de

 

HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF, D DUSSELD01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German * * NA B1 2(5m) 1st,2nd STT / STA

http://www.hhu.de

 

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG, D FREIBUR01 (studies)

Faculty of Medicine

ΚΛΙΝΙΚΗ-ΜΑΘΗΜΑ ΜΌΝΟ

Germany 0912 Medicine German English B1 2(8m) 1st,2nd, 3rd   http://www.uni-freiburg.de/go/erasmus
JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAET GIESSEN, D GIESSEN01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B1 1(5m) 1st  

http://www.uni-giessen.de

 

UNIVERSITAET ZU KOELN, D KOLN01 (traineeship) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B1 2(6m) 1st,2nd  

http://www.uni-koeln.de

 

UNIVERSITAET DES SAARLANDES, D SAARBRU01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B2 2(6) 1st STA

http://www.uni-saarland.de

 

AACHEN UNIVERSITY, D AACHEN01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B2 2(4) 1st   http://www.medizin.rwth-aachen.de/cms/~iiq/Medizin/?lidx=1
EUROPEAN UNICERSITY OF CYPRUS (studies) Faculty of Medicine Cyprus 0912 Medicine Greek English B2 2(8m) 1st STT / STA

www.euc.ac.cy

 

UNIVERSITY OF NICOSIA , CY NIKOSIA14 (studies) Faculty of Medicine Cyprus 0912 Medicine Greek English B2 2(10m) 1st STT / STA

www.uoc.gr/intrel.uk.index.htm

 

UNIVERSITA DI SIENA, I SIENA01 (studies) Faculty of Medicine Italy 0912 Medicine Italian   A1(1st cycle) B1(2nd,3rd cycles) 2(6m) 1st,2nd,3rd STT http://unisi.it/internazionale
UNIVERSITA DEGLI STUDY'G. d'Annunzio di Chieti Pescara' Faculty of Medicine, Health (Publuc Health) Italy 0912 Medicine English  Italian

EN: B2,

IT: B1

2(9) 1st,2nd,3rd STT / STA  
UNIVERSITY OF PADOVA, I PADOVA01 (studies)  ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Italy 0912 Medicine Italian English Β1 3(4) 1st,2nd   https://www.unipd.it/en/
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (studies) Italy 0912 Medicine Italian English B1 1(9) 1st STT http://www.unina.it/home;jsessionid=C82277D8F00F99D2CD3A7CE2A7B4EA5B.node_staging11
TEL AVIV UNIVERSITY (Traineeship) Health Sciences (Rehabilitation) Israel 0910 Hebrew English B2 1(2) 2nd, 3rd STT TAU International | Tel Aviv University
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU, PL WROCLAW05 (traineeship - studies)

Faculty of Medicine

Poland 0912 Medicine Polish English B2

2(10)

1st,2nd STA

http://www.umed.wroc.pl/erasmus-incoming-students

 

MEDICAL UNIVERSITY OF LODZ, PL LODZ03 (traineeship) Faculty of Medicine Poland 0912 Medicine English English B2 2 1st, 2nd, 3rd STT / STA

https://studymed.umed.pl/

http://dwz.umed.pl/

 

MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW (PL WARSAW06) ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Poland 0912 Medicine Polish English B2 1(10) 1st STT / STA http://2wl.wum.edu.pl/en

LAZARSKI UNIVERSITY (PL WARSZAW14)

Traineeship

ΜΟΝΟ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ Poland 0912 Medicine English Polish B2 2(2m) 1st 2nd STT / STA

https://recruitment.lazarski.pl/

 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA PCOIMBRA01

Traineeship

Faculty of Medicine Portugal 0912 Medicine English Portuguese B2 4 (4) 1st   https://www.uc.pt/

UNIVERSIDADE DE COIMBRA PCOIMBRA01

Traineeship

Forencic and Biologic Anthropology 0319 Portugal 0912 Medicine English (where available)
Portuguese B1, B2 1(2) 2nd STA1(5) https://www.uc.pt/
Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, RO CLUJNAP03

Faculty of Medicine

Μόνο διδ. προσωπικό

Romania 0912 Medicine English NA B2     STA http://www.umfcluj.ro/
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, E ZARAGOZ01 (traineeship) Faculty of Medicine Spain 0912 Medicine Spanish ΝΑ B1 2 (6) 1st, 2nd, 3rd STT / STA

http://unizar.es

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO, E OVIEDO01 ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Spain 0912 Medicine Spanish ΝΑ B1/B2 2(10) 1st, 2nd, 3rd   http://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros
PAVOL JOZEK SAFARIK UNIVERSITY, SK KOSICE02 (traineeship & studies)  ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  Slovakia  0912 Medicine  English  NA  B2  2(3)  1st, 2nd    https://www.upjs.sk/en/university/international-relations/erasmus-plus/application-procedure-for-erasmus-plus-incoming-students/
UNIVERSITY OF MARIBOR SI MARIBOR01 (studies) Faculty of Medicine Slovenia 0912 Medicine English NA B1 2(10m) 1st, 2nd STT / STA

https://www.um.si/en/

 

UNIVERSITY OF LJUBLJANA. SI LJUBLJA01 (studies) Faculty of Medicine Slovenia 0912 Medicine Slovene English B2 1(12m) 1st,2nd STA

http://www.uni-lj.si/international_relations/incoming_students/

 

LINKOPING UNIVERSITY, S LINKOPI01 (studies) Faculty of Medicine Sweden 0912 Medicine Swedish English B2 2(3m) 1st,2nd STA

http://www.liu.se

 

KAROLINSKA INSTITUTET, S STOCKHO03 (studies) Faculty of Medicine Sweden 0912 Medicine Swedish English B1 1(5m) 1st,2nd STA

http://ki.se/exchangestudies

 

KOCAELI UNIVERSITY (traineeship) Faculty of Medicine Turkey 0912 Medicine English Turkish B1 3(6m) 1st STA

http://int.kocaeli.edu.tr/int/

 

EGE UNIVERSITESI, TR IZMIR02 (studies) Faculty of Medicine Turkey 0912 Medicine English Turkish B1 2(5m) 1st,2nd SST / STA

http://ebys.ege.edu.tr

 

ACIBADEM UNIVERSITY (studies) Faculty of Medicine Turkey 0912 Medicine English Turkish B2 1(5m) 1st,2nd,3rd SST / STA

http://www.acibadem.edu.tr

 

CHIANG MAI UNIVERSITY (traineeship) Faculty of Medicine Thailand 0912 Medicine English   B2 2(8m) 1st,2nd,3rd SST / STA

https://www.cmu.ac.th/en

https://www.cmu.ac.th/en/faculty/medicine/course

Karaganda Medical University (traineeship) Faculty of Medicine Kazakhstan 0912 Medicine English B2 2(8) 1st,2nd,3rd STT

https://www.qmu.edu.kz/en/administration/view/dekanat

www.qmu.kz

UNIVERSITY OF AMSTERDAM

Academic Medical Center

Μόνο διδ. προσωπικό

The Netherlands 0912 Medicine English Dutch B1     2x5 days (8 hrs teaching) http://www.uva.nl/en/home
MAASTRICHT UNIVERSITY (NL MAASTRI 01)

Faculty of Medicine

Μόνο διδ. προσωπικό

 The Netherlands  0912 Medicine  English  Dutch B2      1x5 days  https://www.maastrichtuniversity.nl/
                     
*με κόκκινο χρώμα η γλώσσα που απαιτείται για τους προπτυχιακούς φοιτητές  ** level B2 (not older than 2 years) from the following institutions: www.testdaf.de , Goethe-Zertifikat des Goethe Instituts, Deut­sches Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz or Telc                   
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ