Δευτέρα, Ιουνίου 17, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Συνεργασίες Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

University Erasmus code Country Recommended language skills Mobility Website
         
       
 UNIVERSITY   ERASMUS CODE  COUNTRY Language of instruction 1 Language of instruction 2 Student Mobility for Studies  Staff Mobility for Teaching  Number of Students and total months Level Staff Mobility for Teaching (days or weeks) Staff Mobility for Training 
    Out In Out In Out In
*Cyprus University of Technology - 0715 Mechanics and Metal trades  CY LIMASSO02 Cyprus  Greek B1 English B1 2(5) 2(5) 1st 3rd  1(1) 1(1) TBA TBA www.cut.ac.cy
 Dublin City University   IRL DUBLIN04  IRELAND ENGLISH ENGLISH 2X6 2X6 1st, 2nd, 3rd 2x5days 2x5days  TBA TBA  https://www.dcu.ie
University of Cagliari ICAGLIAR01 Italy  Italian(majority of courses) English(some courses)  B1 English language      A1 Italian Language  B2 English language   2(6) 2(6) 2nd 3rd  1(1) 1(1) www.unica.it 
 UNIVERSIDAD DE JAEN E JAEN01 SPAIN Spanish English B1 B2 2X5 2X5 1st 2x5 days 2x5 days http://www.ujaen.es/
Universidade do Minho P BRAGA01 Portugal Portuguese English  Portuguese-B1  English-B2 Portuguese-B2  English-B2 2(5) 2(5) 1st 2nd 3rd  1(5)                 Physics 1(5) 1(5) www.uminho.pt
Cankaya University TR ANKARA08 Turkey  English  English  English B1 English B2 2(3) 2(3) 2nd 3rd  1(1) 1(1) www.cankaya.edu.tr
Adana University TR ADANA02 Turkey  English  Turkish English B2 English B2 2(5) 2(5) 1st, 2nd 3rd  1(1) 1(1) www.adanabtu.edu.tr
Gedic University TRISTANBU42 Turkey  English  English B1 English B2 2(5months) 2(5months) 1st, 2nd 3rd  1 person/one week 1 person/one week
 UNIVERSITY OF VALLADOLID  EVALLADO01  SPAIN SPANISH  B1 A spanish certificate B1 required otherwise must attend an intensive language course at the beginning of the semester  2x12  2x12  1st 2nd 3rd   1x6  1x6

www.uva.es

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ