Τρίτη, Ιουνίου 18, 2024

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Περιγραφή Τμήματος


Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης εξυπηρετεί τους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος στις δύο Πανεπιστημιουπόλεις,  μέσω των γραφείων του σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.  Για τα κατά τόπους γραφεία, δείτε εδώ: https://www.uoc.gr/intrel/epikoinwnia-menu . 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 240/29-10-1998, αντικείμενο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων  είναι η διεκπεραίωση των θεμάτων  που αναφέρονται στις Διεθνείς  Σχέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συγκεκριμένα: 

  • Μεριμνά για την κατάρτιση και υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, την παρακολούθηση της υλοποίησης τους, τη συγκέντρωση και διανομή προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των κρατών της Ενωμένης Ευρώπης, τη μέριμνα για την προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό και την υπογραφή συμβάσεων με ξένα Πανεπιστήμια.
  • Δραστηριοποιείται ιδιαιτέρως στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus,την κινητικότητα Φοιτητών, εισερχομένων και εξερχομένων, για Σπουδές (SMS) και Πρακτική άσκηση (SMP). Επίσης, με την κινητικότητα Διδακτικού και λοιπού Προσωπικού.
  • Παρέχει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες  στους φοιτητές/προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης σχετικά με τα συνεργαζόμενα με το Π.Κ. Πανεπιστήμια, οργανώνει συναντήσεις για την εγγραφή, διαμονή, έκδοση δικαιολογητικών για την κάλυψη σε ασφάλεια υγείας, καταγραφή βαθμολογίας και αναγνώριση μαθημάτων κ.λπ.
  • Ασχολείται με την οικονομική διαχείριση του συνόλου των υποτροφιών του προγράμματος Erasmus (φοιτητών, ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού). Συντονίζει την κατάρτιση της Αιτήσεων Χρηματοδότησης του επόμενου έτους, των ενδιάμεσου και τελικών οικονομικών απολογισμών.
  • Μεριμνά για την ομαλή εφαρμογή του ECTS από τα ακαδημαϊκά Τμήματα.
  • Φροντίζει επίσης για τη διοργάνωση μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας τόσο κατά το χειμερινό, όσο και κατά το εαρινό εξάμηνο, και προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές.

 

 Στοιχεία Ιδρύματος 

ECHE


Χάρτης Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης 2021-2027

EPS

Erasmus Policy Statement 2014-20

Erasmus Policy Statement 2021-27- english version

Erasmus Policy Statement 2021-21 - greek version

Erasmus ID code

   G KRΙTIS01    

PIC

OID

999588978     

E10207975

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη: MiSUoC/ΚΥΥΤΠΕ